Skip to main content

TV4 förenklar annonsköp med självserviceplattformen TV4 Ad Manager

Hos TV4 kan du köpa reklam i nationell broadcast-tv på ett helt nytt sätt. Utan avtal och andra åtaganden kan alla typer av annonsörer boka högkvalitativ tv med kort framförhållning till ett attraktivt pris.

Med TV4:s självserviceplattform kan annonsörer och medieköpare på ett enkelt sätt addera en mängd styrningsmöjligheter som i dag kräver stor manuell handpåläggning från köparna. Annonsören kan till exempel välja att styra sitt reklamköp mot specifika programkategorier, veckodagar, tider på dygnet samt unika målgruppssegment.

Systemet är ett första steg för att modernisera och automatisera köp av tv-reklam. Via TV4 Ad Manager anammas de positiva attribut som erbjuds via digitala köpprocesser samtidigt som systemet inkluderar TV4:s starka erbjudande, det vill säga räckviddskampanjer i en helt säker annonsmiljö med 100 % viewability, 100 % completed views och 100 % verifierade reklamkontakter.

Kom igång med TV4 Ad Manager här.