Skip to main content

TV4 förenklar annonsköp med självserviceplattformen Advanced TV

TV4 lanserar nu möjligheten att köpa reklam i nationell broadcast-TV på ett helt nytt sätt. Utan avtal och andra åtaganden kan alla typer av annonsörer boka högkvalitativ TV med kort framförhållning till ett attraktivt pris.

Med den nya självserviceplattformen kan annonsörer och medieköpare på ett enkelt sätt addera en mängd styrningsmöjligheter som idag kräver stor manuell handpåläggning från köparna. Annonsören kan till exempel välja att styra sitt reklamköp mot specifika programkategorier, veckodagar, tider på dygnet samt unika målgruppssegment.

Lanseringen är ett första steg att modernisera och automatisera köp av TV-reklam. Vi vill anamma många av de positiva attributen som erbjuds via digitala köpprocesser samtidigt som vi fortsätter att erbjuda det som är TV4s starka erbjudande, dvs räckviddskampanjer i en helt säker annonsmiljö med 100% viewability, 100% completed views och 100% verifierade reklamkontakter.

Kom igång med Advanced TV här.