Skip to main content

Sveriges marknadschefer har återigen röstat fram TV4 som Årets media

Varje år delas priset Årets media ut av mediebyrån Scream, i samarbete med Resumé. Vinnaren röstas fram av de hundra marknadschefer som är nominerade i kategorin Sveriges bästa marknadschef. I år röstade de fram TV4 – för tredje gången.

För sextonde året i rad hyllades Sveriges bästa marknadschefer under en galakväll på Grand Hotel i Stockholm. Under kvällen utsågs även vinnaren i kategorin Årets media där de nominerade i kategorin Sveriges bästa marknadschef har fått svara på frågan: ”Vilket medium har under 2021 på ett professionellt och gärna innovativt sätt hjälp dig att nå dina mål”. De flesta svarade TV4. Det gör att TV4 för tredje gången utses till Årets media.

Malin Häger, försäljningsdirektör reklam Norden TV4 Media, kommenterar utmärkelsen:

- Jag är otroligt stolt över att vi får just det här priset, just det här året. Det är ett kvitto på vilken bedrift alla på försäljningsavdelningen har gjort, trots extrema förhållanden.

Hon fortsätter:

- Vi jobbar ju i en förtroendebransch där fysiska möten är så viktigt. När den möjligheten ströps det här året och det dessutom ställdes nya krav på flexibilitet och service så tuffade alla oförtröttligt på med olika initiativ och ett otroligt engagemang - det här priset är ett bevis för att deras prioriteringar var rätt.

Juryns motivering löd: ”Under detta utmanande år har vi fått stor hjälp med att både få insikter och inspiration men också upplevt lyhördhet och flexibilitet i lösningarna. Årets media har visat stor kunskap för varumärken när det kommer till positionering och målgrupp. Att de dessutom levererar bra räckvidd och effekt har hjälpt annonsörerna att stärka sina varumärken. När folk är hemma mer än någonsin blir den moderna lägerelden extra relevant.”

De medier som var nominerade i kategorin Årets media var Acast, Bauer radio, Bonnier News, Booli, Breakit, Facebook, Google, Linkedin, TV4 och Schibsted.