Skip to main content

TV4 Ad Manager erbjuder unik lösning för digitala och linjära tv-köp i samma system

TV4 fortsätter satsningen på en digitaliserad och automatiserad annonsaffär för att göra det enklare och tillgängligare att köpa tv. Med kort framförhållning, utan avtal eller andra åtaganden, kan alla typer av annonsörer boka både digital och linjär tv via självserviceverktyget TV4 Ad Manager.

- Med TV4 Ad Manager är vi ledande på marknaden med att digitalisera annonsaffären. Vi har kombinerat fördelarna från digitala köpprocesser med TV4:s starka erbjudande: räckviddskampanjer i en helt säker annonsmiljö med 100 procent viewability, 100 procent completed views och 100 procent verifierade reklamkontakter, säger Linda Nordenson, Affärschef reklam på TV4.

Medieköp via TV4 Ad Manager kan göras med kort framförhållning, utan avtal eller andra åtaganden - med samma trygghet som traditionella köp i kvalitet, säkerhet och transparens. I verktyget har annonsören full kontroll över sitt medieköp och kan välja att rikta sin kampanj mot specifika programkategorier, veckodagar, tider på dygnet, unika målgruppssegment och nu även med möjlighet att styra mot olika geografiska områden. Verktyget förfinas ständigt för att maximera kundnyttan.

- Vår senaste nyhet är att man nu kan boka tv linjärt och digitalt, det vi kallar total-tv, i ett och samma system, säger Linda Nordenson. Det är en unik lösning som vi är ensamma om på marknaden som vi ser kommer att förenkla köpprocessen för våra kunder.

Självserviceverktyget TV4 Ad Manager är en viktig del i TV4:s digitalisering för att modernisera och automatisera total-tv-köp och driva den tekniska utvecklingen på marknaden. 

Läs mer om verktyget här