Skip to main content

TV4 fortsätter samla Sverige i en digital värld – 2018 starkaste året hittills för TV4 Play och TV4:s kanaler

PRESSMEDDELANDE - företaget

TV4:s digitala förflyttning skördar nya framgångar. TV4 Play noterar ett nytt rekordår, med betydande ökningar av såväl konsumtion, registrerade användare och levererade reklamkontakter. Samtidigt gör TV4 som kanalhus sitt andelsmässigt bästa år någonsin och TV4 som enskild kanal gör sitt bästa år sedan 2005, och ökar både andelsmässigt och i faktiskt tittande.

De senaste åren har konsumtionen av rörlig bild ökat stadigt och när 2018 nu kan summeras noteras nya rekordnivåer. Under hösten spenderade varje person i genomsnitt 5 timmar och 25 minuter per dygn på rörlig bild, enligt MMS Rörliga bilder.

Även TV4 Play och TV4-kanalerna lämnar ett rekordstarkt år bakom sig, med växande konsumtion och marknadsandelar samt de högsta noterade tittartidsandelarna någonsin linjärt. TV4 bibehåller genom den kraftfulla tillväxten för TV4 Play dessutom den totala räckvidden, trots att den linjära räckvidden minskat för de flesta tv-kanaler. Sedan 2014 har TV4 till och med ökat den totala räckvidden med 1 procentenhet, till 66 procent 2018 (Kantar-Sifo Orvesto).

- Att 2018 kom att bli ett våra hittills starkaste år visar att vår strategi, med ett långsiktigt fokus på en total-tv-upplevelse i centrum, är helt rätt. Det är dels ett bevis på att våra satsningar på svenskt högkvalitativt innehåll inom alla genrer uppskattas av användarna, men även en bekräftelse på vår förmåga att samla Sverige också i en digital värld, säger Mathias Berg, operativ chef för TV4 och C More.

TV4 Play stärkte positionen som kommersiell marknadsledare

Genom en fortsatt framgångsrik digital förflyttning från en catch-up-tjänst till en go-to-destination drygade TV4 Play ut försprånget gentemot de kommersiella konkurrenterna. Med över 4,7 miljoner registrerade användare har TV4 Play dessutom etablerat sig i det absoluta toppskiktet över inloggade tjänster i Sverige och är den största inloggade tv-tjänsten.

Under 2018 ökade den spenderade tiden i tjänsten med 24 procent (till 93,8 miljoner timmar). TV4 Play ökade därmed sin andel av de kommersiella tv-husens spenderade tid på Play-tjänsterna till 54 procent (52 procent 2017) och förstärkte positionen som den största aktören. TV4 Play är större än alla de MMS-mätta kommersiella konkurrenterna tillsammans. Motsvarande andel var för NENT Group 13 procent, för Discovery Networks 17 procent och för Aftonbladet TV 16 procent. Därutöver tillkommer konsumtionen på Youtube som inte låter sig inte mätas av MMS, men enligt Svenskarna och internet 2018 tittade 87 procent av internetanvändarna på Youtube någon gång under 2018. Totalt sett växte dock tv-kanalernas playtjänster och prenumererade streamingtjänster mer än Youtube under det gångna året enligt samma rapport.

Sett till konsumtion per strömstart på TV4 Play så låg denna fortsatt på nivåer (15 minuter) som visar på en online video-upplevelse som är mer lik den traditionella tv-upplevelsen, där tittarna och användarna konsumerar hela program och under en betydligt längre tid.

Även TV4 Plays annonserbjudande gick starkt framåt under 2018. Annonslagret fortsatte öka i samma takt som tidigare år och i absoluta tal var TV4 Play den av tv-aktörerna som visade på kraftigast tillväxt sett till antalet reklamexponeringar (440 miljoner fler jämfört med 2017), och TV4 Play levererade mer än dubbelt så många reklamkontakter som närmaste konkurrent – detta i en högkvalitativ programmiljö, utan autostarter, med konsumtion i helskärm, och med en completion rate på reklamen på 96 procent. Totalt stod TV4 Play för 42 procent av alla levererade reklamexponeringar för de AVOD-tjänster som mäts (utöver TV4; NENT Group, Discovery Networks, Aftonbladet TV, Expressen TV) och TV4 Play behöll därmed positionen som den största leverantören av reklamkontakter till den svenska online video-marknaden.

- Vi fortsätter resan från tittare till användare och har under året gjort satsningar på att bredda utbudet på ett sätt som våra användare uppenbart uppskattar. Vi har också fokuserat på att skapa en digital publiceringsstrategi i yttersta framkant, förbättrade förutsättningar för en mer personaliserad tv-upplevelse samt ökad kvalitet i annonsmiljön. Det har bevisligen gett resultat. När vi nu blickar framåt är det därför med stor tilltro på att vi kan stärka vårt erbjudande gentemot användare och annonsörer ytterligare, säger Mathias Berg 

Andelsmässigt bästa året någonsin för TV4-kanalerna

Trots att det traditionella tv-tittandet som väntat fortsatt att minska – under 2018 såg genomsnittssvensken drygt 2 timmar och 13 minuter på tv varje dygn, en minskning med 7,6 minuter (5,4 procent) jämfört med 2017 – så noterar TV4-kanalerna stora tittarframgångar också linjärt. Med en total tittartidsandel på 34,2 procent gör TV4 som kanalhus sitt andelsmässigt bästa år någonsin i huvudmålgruppen 15-64 år. I befolkningen som helhet ägnades nästan 45 minuter åt TV4:s kanaler per person och dygn.

Även TV4 som enskild kanal gick framåt under året och strategin, med högkvalitativt svenskt innehåll inom såväl drama och underhållning som samhälle, sport och nyheter, har därmed fortsatt visat sig framgångsrik. Under 2018 ökade TV4 sina tittartidsandelar till 23,6 procent, vilket är den högsta noterade andelen sedan år 2005 i målgruppen 15-64 år. Därmed förstärks TV4:s position som Sveriges största tv-kanal i målgruppen. TV4 knappade också in rejält på SVT1 som största tv-kanal i befolkningen som helhet och när året summeras skiljde enbart 0,9 procentenheter mellan kanalerna, den minsta skillnaden sedan 2008. TV4 ökade även det faktiska tittandet, från 30 till 31 minuter i hela befolkningen och från 25 till 26 minuter i huvudmålgruppen 15-64 år.

Sjuan respektive TV12 minskade sina andelar något, dock i mindre utsträckning än TV4-kanalens ökning och på totalen står alltså TV4-kanalerna emot det linjära tittartidstappet bra.

Nedan eller här finns mer detaljerad information om tittaråret 2018, bland annat fördjupande information och siffror om linjärt tittande, digital konsumtion, topplistor och annonsmarknad.

Tabell (tittartidsandelar TV).

Tabell (AVOD).

Andra har även läst