Skip to main content

Var får jag som annonsör högst avkastning på min marknadsföring?

Drömmen för alla annonsörer är att kunna välja de medier som ger tillbaka mest pengar. Den stora utmaningen är att de rätta valen påverkas av ett flertal faktorer – vilken bransch du verkar inom, hur specifik din målgrupp är och hur stor den geografiska marknaden är.

Den ultimata lösningen är att själv kunna testa, mäta och lära sig vilka medier som passar bäst för just ditt företag. Det är dock långt ifrån alla som har de resurserna och det kan då vara bra att ta del av olika typer av undersökningar för att få underlag att välja rätt medier.

För att hitta de medier som ger mest effekt per investerad krona är det vanligt att använda sig av ett mått som kallas ROI (Return On Investment). I marknadsföringens fall handlar det om hur mycket pengar du som annonsör får tillbaka på varje investerad krona. Att mäta ROI själv kräver stor kunskap och mycket resurser, något som många annonsörer, oavsett storlek, saknar.  

Ett bra sätt att få ta del av de insikter som ROI-studier faktiskt ger är att kolla på de större, generella, studier som görs. Varje år släpper stora undersökningsföretag gedigna studier som visar hur mycket pengar alla större reklammedier faktiskt ger tillbaka till annonsören i form av försäljning av deras produkter och tjänster. Med hjälp av avancerade datamodeller kan undersökningsföretagen isolera effekterna av annonsörernas marknadsföring, och på så sätt ta reda på exakt hur mycket försäljning som skapades av tv-reklam, reklam i dagstidningar och så vidare. Ofta baseras studierna på flera hundra, ibland flera tusen, annonsörers marknadsföring - från olika branscher. Det ger ett brett och bra underlag för att dra generella slutsatser kring hur mycket pengar du som annonsör faktiskt får tillbaka på din marknadsföring i olika medier. 

Vilka medier ger då mest avkastning?

Den största och mest gedigna studie som släpptes under 2017 är från Storbritannien och utfördes av undersökningsföretagen Ebiquity och Gain Theory. Studien Profit Ability: the business case for advertising visar hur stor ROI som de stora reklammedierna gav tillbaka på över 1 900 reklamkampanjer.  

Resultaten från studien visar att det fortsatt är de traditionella medierna som levererar högst avkastning på annonsörernas pengar. Tv, som levererar mest avkastning, gav tillbaka 4 kronor och 20 öre i försäljning av annonsörens produkter eller tjänster på varje investerad krona. Det betyder att en investering på 200 000 kronor i snitt genererade en försäljning på 840 000 kronor.  

I grafen ovan ser vi hur de olika medierna presterade. Utöver att tv är det som gav mest avkastning ser vi att online-video, alltså rörlig bild på internet, gav tillbaka 2 kronor och 35 öre för varje investerad krona. Print gav tillbaka 2 kronor och 43 öre per investerad krona, alltså snäppet högre än online-video och är därmed det media som gav tillbaka näst mest pengar, efter tv. Utmaningen för print är den drastiskt avtagande räckvidden - färre och färre läser både dags- och kvällstidningar. Print levererar dock hög ROI på de som fortsatt läser tidningarna (notera att tidningarnas annonsering på nätet ingår antingen i kategorin online display eller online-video när det gäller rörlig videoreklam). Med stöd av den här studien kan vi se att den annonseringslösning som vi erbjuder blir svårslagen eftersom den innehåller både vanlig tv och online-video, i form av vår reklamprodukt WOO.ad. 

Du kan läsa hela publiceringen av studien här.