Nationell räckvidd

Tv

Tv har en mycket snabb räckvidd, men kan även användas på lång sikt för att bygga och stärka varumärket.

 

 • TV4-Gruppen når i huvudmålgruppen 15-64 år
  i genomsnitt 3 900 000 svenskar varje vecka.
 • 83 % anser att tv-reklam påverkar deras köpbeslut.
 • Tv hjälper till med allt från varumärkesbyggande till ren utbudsannonsering, och har därför möjlighet att påverka tittarna i alla steg i deras beslutsprocess.
 • Varje dag tittar vår huvudmålgrupp 15-64 år på hela 43 minuter på på TV4-Gruppens rörliga innehåll och då enbart på tv:n. Exklusive TV4 Play och vårt innehåll som finns på Youtube.

Online-video

Traditionella medier kompletteras bäst med nya plattformar.

 

 • TV4 Play är den största kommersiella play aktören online.
 • Genom Bonniers videoallians Woo får du en hög samlad räckvidd genom en transparent plattform.
 • Woo består av TV4 Play, Expressen-TV, DN Play och DI Play.
 • Samma kvalitativa innehåll online.
 • Som annonsör kan du styra ditt budskap mot innehållskategorier och målgrupper.
 • Du får möjlighet att ta del av en mängd digitala satsningar inom TV4-Gruppen.
 • Som annonsör har du möjlighet att styra budskap mot publicist.

Sponsring

Vårt sponsorerbjudande är flexibelt. Du väljer själv var ditt erbjudande visas, när och hur ofta.

 

 • Det bygger kännedom effektivt.
 • Oundvikligt, tack vare närheten till formatet.
 • Bygger varumärket, tack vare möjligheten att ligga nära populära format.

Ännu fler lösningar

Koncept

TV4-Gruppens programformat erbjuder en rad anpassade lösningar som vi samlar under benämningen koncept. Inom detta område arbetar vi med: associationsrätt, programsamarbeten, innehållsaffärer, sponsring, produktplacering och profiler.

Vår ambition är att skapa genomslag för annonsör, på en för deras målgrupp relevant scen. Vi arbetar med våra kommersiella samarbetspartner över alla plattformar för att varje investering ska resultera i önskvärd effekt.

Se hur andra gjort! Grillmästarna och bilbolaget Östersund.

 

ENT – TV4-Gruppens kreativa nätverk för digitala plattformar

ENT skapades för att bredda och använda TV4-Gruppens kompetens på de digitala plattformarna. Målet är att skapa attraktivt innehåll för en yngre publik samt att i den miljön erbjuda annonsörer en ny och bred palett av kreativa och skräddarsydda innehållslösningar.

För annonsörer och kommersiella partners innebär det stora möjligheter till unika digitala kommunikationslösningar för att passa varje enskild kund.


 

Samtidigt som ENT täcker in behovet från annonsörer att nå önskad målgrupp, coachar och hjälper ENT talangerna i deras skapande och producerar relevant innehåll för Youtube & TV4-Gruppens digitala kanaler (Köket.se, Fotbollskanalen, TV4Play).


Genom att ta tillvara på talangernas kunskaper om sin publik och vad som går hem hos dem, samt annonsörernas kunskap om sina produkter/tjänster, sätter ENT ihop den bästa lösningen för att skapa den efterfrågade effekten.

För annonsörer och kommersiella partners innebär det stora möjligheter till unika digitala kommunikationslösningar för att passa varje enskild kund. Vi är inte nöjda om vi inte har en talang som är nöjd, en kund som är nöjd och framför allt en nöjd publik.

Självklart kvalitetssäkrar vi längs med arbetets gång och vi ifrågasätter hellre en gång för mycket, än släpper igenom något som inte känns 100 procent.

ENT är för the Entertainment. ENT är för the Talent. ENT är för the Content.

Läs mer på ENT Networks hemsida

Produktionshjälpen

Nästa sida